Ontstoppen

Zoekt u een een ontstoppingsbedrijf in de regio west-brabant om uw afvoer of riool te ontstoppen? Zoek niet langer maar bel Alsar Cleaning. Wij zijn uw regionale ontstoppings specialist wanneer het gaat om het ontstoppen en reinigen van alle riool en afvoer werkzaamheden. Een ontstoppingsbedrijf met de beste materialen en vakkundige service. Wij bieden niet alleen een rioolservice en ontstoppen, maar we zijn ook gespecialiseerd in industrieel reinigen van grotere objecten, drainage reiniging en het schoonmaken van gemalen, goten en kolken.

WC / Afvoer of Riool ontstoppen

Is uw wc verstopt? Of is uw afvoer verstopt of uw riool verstopt?
Onze 24/7 calamiteiten ontstoppings service helpt u ook op onvoorziene tijdstippen. Wij ontstoppen uw verstopping razendsnel en vakkundig.


Bel naar: 06-38924531

alsar-verstopt-roosendaal

Sinds kort hebben wij een nieuwe website. Klik hier -> www.AlsarCleaning.nl

 

roosendaal,nispen,kruisland,oud gastel,dinteloord,rucphen,fijnaart

 


Hieronder volgen oude teksten; u kunt beter even op onze nieuwe website kijken.WC ontstoppen

Een bubbelende pot, water tot aan de rand en toiletpapier dat zich maar niet laat doorspoelen: de tekenen van een verstopte wc zijn onmiskenbaar. Niets is zo vervelend als een wc/toilet die verstopt is. Gebruik uw toilet of wc niet als afvalbak, dat wil zeggen dat er geen vetresten, etensresten, verfresten of andere soorten van afval in geloosd mogen worden. Alsar Cleaning rioolservice verhelpt u snel van uw wc-verstopping. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar om uw verstopte toilet weer te herstellen.

Hoe ontstaat een verstopt toilet?
Velen herkennen het wel: een verstopt toilet. Vooral oudere rioolsystemen zorgen voor problemen. Daarnaast kan het riool ook verstopt raken als men teveel toiletpapier door het toilet spoelt.

Afvoer ontstoppen

Indien u last heeft van een afvoer verstopping, dan komen wij snel naar u toe om hette ontstoppen. Je hebt net lekker gegeten en tijdens de afwas loopt opeens je water niet meer weg. Uiterst irritant en het kan nog vervelende geurtjes veroorzaken ook. Je hebt een verstopte afvoer en daarom; Maak van uw probleem, ons probleem! Met professionele apparatuur zorgen wij voor het ontstoppen van uw afvoer. Doucheputjes en wasbak- afvoer raken vaak verstopt door haren die in het siffon blijven steken. Vaatwasmachines en wasmachines zijn de grote boosdoeners indien een afvoer is dichtgeslibd met vet- en zeepresten. Het maakt niet uit of u gebruikt maakt van vloeibaar wasmiddel, tabletten of zeeppoeder. Er zullen altijd vet- en zeepresten door de afvoer gespoeld worden. Het afvalwater bevat zeepschuim, water spoelt sneller weg dan de zeepresten met als gevolg dat de vet- en zeepresten gaan aankoeken aan de buiswand, na verloop van tijd zal de diameter dermate verminderd zijn dat er verstoppingen optreden. Onze onstoppingsservice op locatie ontstoppen het snel.

Riool ontstoppen

Als uw riool verstopt is, dan is het advies om uw riool snel te laten ontstoppen. Een verstopte riool kan namelijk erg lastig zijn, en zelfs veel schade aanrichten. Uw afvalwater kan namelijk niet meer afvloeien naar het riool. Een gemiddeld huishouden krijgt gemiddeld zo één keer in de tien jaar met een verstopt riool te maken. Veel voorkomende oorzaken zijn slecht aangelegde en een verouderde riool, wortelingroei, aankoeken van vet in het riool en een teveel aan toiletpapier. Bij zware regenbuien komt u er vaak pas achter dat u een verstopt riool heeft, er moet ineens teveel water door een riool wat al half of helemaal verstopt zit, in het ergste geval komt het water binnen omhoog omdat het nergens anders naar toe kan.

Industriële reiniging

In Roosendaal en omstreken bent U een actieve deelnemer in de industrie. Uw installaties zijn de drijfkracht van de productie van uw bedrijf. Het is natuurlijk niet meer dan normaal, dat u er alles aan doet om ze optimaal te laten produceren. Daarom is het goed onderhouden en het regelmatig reinigen van uw installaties noodzakelijk.
Alsar Cleaning is uw regionale partner als het gaat om industriële reiniging van uw (fabrieks-) installaties. Wij beschikken over een professioneel wagenpark en apparatuur om uw industriële installaties met de grootste voorzichtigheid te kunnen reinigen. Zo blijft uw productieproces in Roosendaal altijd gewaarborgd. Industriële reiniging is onder andere het reinigen van: Installaties, systemen, verstopte leidingen, tanks en opslagcilo's en fabrieksruimtes.

Goten, kolken en gemaal verstopt

Straatvuil, afgevallen bladeren en verder voorkomend vuil wat meegenomen kan worden door stromend water kunnen de afvoer van uw riool verstopt laten worden, vandaar dat straat- en trottoirkolken regelmatig gereinigd moeten worden. Alsar Cleaning beschikt over moderne riool- en kolkenzuigers om er voor te zorgen dat uw rioolstelsel goed functioneert. Onze werkzaamheden verrichten wij voornamelijk in Roosendaal en omstreken.Bij de meeste gemeenten gebeurt de reiniging van goten, kolken, gemalen en pompputten twee à drie keer per jaar. Wij raden bedrijven aan om goten, kolken en pompputten minimaal één maal per jaar te laten reinigen. Als u dit namelijk niet doet dan raken is de kans dat alles verstopt raakt groot. En dan krijgt u plassen op uw terrein. Alsar Cleaning reinigt voor u deze objecten. Wij voeren dan gelijk diverse controles uit tijdens het reinigen.Geef straatvuil, afval en bladeren geen kans om uw riool, goten, kolken, gemalen en pompputten te laten verstoppen.
Wij onderhouden uw rioolsysteem graag voor u.

Oud Gastel

Oud Gastel is een dorp in de gemeente Halderberge in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Omliggende plaatsen zijn Stampersgat, Oudenbosch, Roosendaal en Kruisland.

De naam Gastel

De naam Gastel is waarschijnlijk afgeleid van -gestel: hoge grond tussen twee waterlopen. Dit is niet de situatie zoals die ter plaatse is aan te treffen. Mogelijk is de benaming met een groep immigranten meegekomen. Naast Oud Gastel bestond ook Nieuw Gastel. Dit lag ten noorden van Oud Gastel in het poldergebied. Het ging, reeds kort na de stichting ervan, in de 16e eeuw door overstromingen verloren.

Het dorp Oud Gastel is een lintdorp, de lengte (zuid-noord) is 4 km, de breedte is een stuk minder (oost-west 1 km). De belangrijkste straten zijn de Roosendaalsebaan, Moleneind, Kerkstraat, Markt, Dorpsstraat, Rijpersweg en de Veerkensweg. Door deze straten liep vroeger de tramverbinding van Roosendaal naar Willemstad. De bebouwing aan de westelijk kant van deze straat is tegen een dijk aangebouwd op de grens van zand en klei. Op sommige punten is het verschil in hoogte 1 meter. Hoe dichter bij de kerk, hoe groter het verschil wordt.

Roosendaal

Roosendaal is een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, en hoofdstad van de gelijknamige gemeente Roosendaal.

Door zijn ligging aan de spoorlijn (Amsterdam-) Rotterdam-Antwerpen (-Brussel-Parijs) vervult Roosendaal een belangrijke internationale logistieke functie. Roosendaal is het laatste station op Nederlands grondgebied voor de grens met België. Als de HSL-Zuid eenmaal in bedrijf is genomen zal deze functie voor een groot deel worden overgenomen door Breda, dat ook voor het autoverkeer (A16/E19) al een belangrijke grensfunctie vervult.

Roosendaal kent een geschiedenis

Roosendaal kent een geschiedenis, die teruggaat tot de dertiende eeuw. Er was toen echter nog geen sprake van een nederzetting, slechts van een verzameling buurtschappen. In 1266 verzochten de bewoners van de buurtschappen Langdonk, Hulsdonk en Kalsdonk aan de abt van de Abdij van Tongerlo om een eigen kapel te mogen oprichten, aangezien de verbinding met de -toen reeds bestaande- kerk te Nispen moeizaam was. In 1268 was de kapel gereed en schonk Arnoud van Leuven, de toenmalige Heer van Breda, zijn goedkeuring aan een schenking van grond aan deze kapel in loco dicto Rosendale. Het betreffende document is het eerste waarin de naam Roosendaal te vinden is. Pas in 1510 werd Roosendaal verheven tot een zelfstandige parochie, gewijd aan Sint-Jan.

Nispen

Nispen is een dorp binnen de gemeente Roosendaal, in de provincie Noord-Brabant. Het dorp had in 2004 circa 1500 inwoners.

Nispen is de oudste plaats

Nispen is de oudste plaats in de wijde omgeving. Reeds vóór 1146 zou het een heerlijkheid zijn geweest en in 1157 werd het voor het eerst als kerkdorp vermeld onder de naam Nisipa. Het wordt genoemd in een oorkonde die een schenking van diverse goederen van Arnulfus de Brabander aan de Abdij van Tongerlo bevestigde.

De plaats was de zetel van de parochie Nispen, deze was onder meer uitgestrekt over de plaatsen Kalmthout, Essen, Nieuwmoer, Achterbroek en Wildert in het huidige België en Nispen, Roosendaal en Zegge in het huidige Nederland. Het patronaatsrecht was in handen van de Abdij van Tongerlo. Tot 1822 werden de pastoors van Nispen door de betreffende abdij geleverd, na dat jaar door het Bisdom Breda. Geleidelijk splitsten zich de parochies van de later gevormde kernen van Nispen af, en deze kernen, met name Roosendaal, overvleugelden Nispen tenslotte.

Een ruilverkaveling in de jaren '70 van de 20e eeuw heeft het landschap grootschaliger gemaakt, wat met name ten westen van het dorp te zien is. De Watermolenbeek, die vanuit België meanderend naar het noorden stroomt, is verderop gekanaliseerd, maar omzoomd door het natuurgebied Dal van de Molenbeek. Naar het oosten toe ligt natuurgebied Vosdonk. Hier vindt men ook resten van oude turfvaarten.

Kruisland

Kruisland is een dorp in de gemeente Steenbergen, Noord-Brabant, gelegen tussen Roosendaal en Steenbergen.

Geschiedenis Kruisland

De polder waarin Kruisland zich bevindt, de Kruislandse Polder, werd in 1487/1488 op bevel van Engelbrecht II van Nassau drooggelegd. Hoewel de nederzetting die in de polder ontstond eerst bekend stond als Engelsdorp of Engelsberg (naar de stichter, Engelbrecht) nam het vrij snel daarna de naam van de polder over, welke onder invloed van de destijds bijzonder sterke verering rond het Heilig Kruis in de regio de naam "(Heilig) Kruisland" droeg.

Oorspronkelijk was het dorp geprojecteerd nabij de huidige buurtschap Gastelsveer aan de toenmalige Roosendaalse Vliet, maar de stad Steenbergen wenste niet dat Kruisland een haven zou krijgen. Het dorp had in de eerste jaren van haar bestaan een eigen kerkgebouw en schepenbank, maar in 1583 werd deze laatste opgeheven, waarna Kruisland onder de schepenbank van Steenbergen, waarin het een tweetal afgevaardigden kreeg, zou vallen.

In 1580 werd ten tijde van de Nederlandse Opstand de plaatselijke pastoor verjaagd. Hierna werd de kerk noch door katholieken of protestanten gebruikt omdat men het niet eens kon worden aan wie de kerk toebehoort. Pas na de Vrede van Münster, in 1651, werd de kerk officieel protestants.

Bij grote overstromingen in 1682 werd Kruisland grotendeels verwoest. De vernielingen waren dermate groot, dat enkel de kerktoren werd gespaard.

In 1795, na de Bataafse omwenteling, mochten de katholieken weer een eigen kerkgebouw bezitten. Dat werd in hetzelfde jaar gebouwd. Sindsdien bezat Kruisland twee kerken. De oorspronkelijke kerk werd, met uitzondering van de kerktoren, in 1830 gesloopt, waarna een kleinere Nederlands Hervormde kerk op dezelfde plek gebouwd werd. Na de oorlog verloor deze haar godsdienstige functie en vestigde er zich het Ambachtsmuseum. De katholieke kerk in Kruisland werd in 1887 vervangen door een neogotisch bouwwerk.

Oud Gastel

Oud Gastel is een dorp in de gemeente Halderberge in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Omliggende plaatsen zijn Stampersgat, Oudenbosch, Roosendaal en Kruisland.

De naam Gastel is waarschijnlijk afgeleid van -gestel: hoge grond tussen twee waterlopen. Dit is niet de situatie zoals die ter plaatse is aan te treffen. Mogelijk is de benaming met een groep immigranten meegekomen. Naast Oud Gastel bestond ook Nieuw Gastel. Dit lag ten noorden van Oud Gastel in het poldergebied. Het ging, reeds kort na de stichting ervan, in de 16e eeuw door overstromingen verloren.

Het dorp Oud Gastel is een lintdorp, de lengte (zuid-noord) is 4 km, de breedte is een stuk minder (oost-west 1 km). De belangrijkste straten zijn de Roosendaalsebaan, Moleneind, Kerkstraat, Markt, Dorpsstraat, Rijpersweg en de Veerkensweg. Door deze straten liep vroeger de tramverbinding van Roosendaal naar Willemstad. De bebouwing aan de westelijk kant van deze straat is tegen een dijk aangebouwd op de grens van zand en klei. Op sommige punten is het verschil in hoogte 1 meter. Hoe dichter bij de kerk, hoe groter het verschil wordt.

Dinteloord

Dinteloord is een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant gelegen in de gemeente Steenbergen.

Geschiedenis van Dinteloord

De geschiedenis van Dinteloord begint kort na de inpoldering van het Prinsenland (ruwweg het gebied tussen de rivieren Vliet en Dintel) in het jaar 1605 en aangenomen wordt dat de stichting van Dinteloord kort hierna heeft plaatsgevonden, waardoor in 2005 het 400-jarig jubileum werd gevierd.

Voor de inpoldering behoorde het gebied waar Dinteloord op werd gesticht toe aan de Heerlijkheid Steenbergen, maar nadat de Heer van Steenbergen, Filips Willem van Oranje, het oostelijk veengebied liet inpolderen werd dit in 1606 verheven tot een zelfstandige heerlijkheid genaamd 'Prinsenland'. Waardoor het van 1606 tot 1997 (het jaar waarin de gemeentelijke herindeling plaatsvond en het dorp werd opgenomen binnen de gemeente Steenbergen) een zelfstandige bestuurlijke eenheid vormde.

Dinteloord is een gepland dorp, en is gebaseerd op een plattegrond die in de 16e eeuw na droogleggingen op Overflakkee werd ontwikkeld. Dinteloord is hierin niet uniek, ook Willemstad, Fijnaart, Klundert en Standdaarbuiten (allen plaatsen in de Westhoek) zijn gebaseerd op dit dorpstype. Dit type wordt, net als de wegen in de omringende polder, gekenmerkt door een schaakbordpatroon met daarin een lange voorstraat parallel lopend aan een kreek. In het geval van Dinteloord is een deel van deze kreek nu gedempt, hier bevindt zich nu het Raadhuisplein. De oorspronkelijke begrenzing van Dinteloord werd gevormd door de Stoofdijk, de Westerstraat, Oosterstraat en het Zuideinde.

De eerste bewoners van Dinteloord en de omliggende polder waren voornamelijk protestantse boeren afkomstig uit Zuid-Holland en de Zeeuwse eilanden, waardoor het plaatselijk dialect van Dinteloord en omstreken (het Westhoeks) niet Brabants maar Hollands is.

Rucphen

Rucphen is een plaats in de gelijknamige gemeente in Noord-Brabant. De plaats telt 4.709 inwoners (2008). Ze ligt tussen Sint Willebrord en Roosendaal. De naam Rucphen zou zijn samengesteld uit rug (lange hoogte) of ruig, en ven of veen. Vroeger werd de plaatsnaam ook wel als Rucven gespeld.

Omgeving van Rucphen

De omgeving van Rucphen omvat heide-ontginningen die voor een belangrijk deel voor de landbouw worden gebruikt. Het Zwarte Water en de Vlettevaart zijn restanten van turfvaarten binnen dit gebied. Ten zuidoosten van Rucphen liggen de uitgestrekte Rucphense Bossen en de Rucphense Heide.

Ten zuidoosten van het dorp ligt de Molenheide, waar in 1461 de Rucphense Molen werd gebouwd. Tegenwoordig is dit gebied bebost en vormt een militair terrein, het Kamp Rucphen, aangelegd in 1945 en later een MOB-complex. Dit complex bleef in functie, ook nadat de meeste van dergelijke complexen door Defensie werden afgestoten.

Fijnaart

Fijnaart is een dorp in de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant. Het dorp was tot 1997 de hoofdplaats van de gemeente Fijnaart en Heijningen. De naam Fijnaart werd overgedragen van die van het gors De Finere. Het zou hierbij kunnen gaan om fijne aarde (fijnkorrelige klei) of het Latijnse fine (einde), maar zeker is dit alles niet.

Fijnaart ligt in een grootschalig zeekleipolderlandschap. Van vroegere overstromingen resten nog enkele kreken, met name die in het noorden, welke het natuurgebied Ruigenhil vormen. Ten noorden daar weer van liggen de Buitengorzen en het Hollandsch Diep.

Ten zuiden van Fijnaart

Anderhalve kilometer ten zuiden van Fijnaart stroomt de Dintel en in het oosten ligt de Keenehaven, een overblijfsel van de Mooie Keene.
Pas in 1548 ontstond het huidige dorp Fijnaart, midden in de polder op het Vrouwe Jacobsland, ook wel de Oude Fijnaartpolder genoemd. Vrouwe Jacobsland was genoemd naar Jacqueline de Croy, markiezin van Bergen op Zoom. In 1615 werd de Jufvrouwenpolder ten westen van de Polder Oude Appelaar ingedijkt. De Elisabethpolder, daar weer ten westen van, vernoemd naar Maria Elisabeth II van den Bergh, markiezin van Bergen op Zoom, kwam omstreeks 1651 gereed. Aldus ontstond de maatschap: Eigenaren der Aanwassen onder Fijnaart. De verder ten westen hiervan gelegen gorzen, ter hoogte van Heijningen, werden in de 18e eeuw ingedijkt.

. . . . . .

(Bron: Wikipedia)