Rioolprobleem

Heeft u een rioolprobleem, dan adviseren wij u om snel met ons contact op te nemen. Wij lossen uw rioolprobleem snel op. Een rioolprobleem kan voor veel overlast zorgen. Met een probleem in uw riool kan het afvalwater moeilijk wegstromen naar het riool. Vaak heeft u dan last van wateroverlast, of van rioolstank. Wij lossen uw rioolprobleem graag voor u op.

De gemiddelde levensduur van een riolering bedraagt 10-30 jaar. Door allerlei oorzaken kan een riool echter defekt raken. Doordat het grootste deel van de riolering niet zichtbaar is wordt onderhoud dan ook vaak vergeten en dan krijgt u een rioolprobleem.

WC / Afvoer of Riool verstopt

Is uw wc verstopt? Of is uw afvoer verstopt of uw riool verstopt?
Onze 24/7 calamiteiten dienst helpt u ook op onvoorziene tijdstippen. Wij verhelpen uw rioolprobleem razendsnel en vakkundig.


Bel naar: 06-38924531

alsar-verstopt-roosendaal

Sinds kort hebben wij een nieuwe website. Klik hier -> www.AlsarCleaning.nl

 

roosendaal,nispen,kruisland,oud gastel,dinteloord,rucphen,fijnaart

 


Hieronder volgen oude teksten; u kunt beter even op onze nieuwe website kijken.WC Verstopt

Een bubbelende pot, water tot aan de rand en toiletpapier dat zich maar niet laat doorspoelen: de tekenen van een verstopte wc zijn onmiskenbaar. Niets is zo vervelend als een wc/toilet die verstopt is. Gebruik uw toilet of wc niet als afvalbak, dat wil zeggen dat er geen vetresten, etensresten, verfresten of andere soorten van afval in geloosd mogen worden. Alsar Cleaning rioolservice verhelpt u snel van uw wc-verstopping. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar om uw verstopte toilet weer te herstellen.

Hoe ontstaat een verstopt toilet?
Velen herkennen het wel: een verstopt toilet. Vooral oudere rioolsystemen zorgen voor problemen. Daarnaast kan het riool ook verstopt raken als men teveel toiletpapier door het toilet spoelt.

Afvoer verstopt

Indien u last heeft van een afvoer verstopping, dan komen wij snel naar u toe om het op te lossen. Je hebt net lekker gegeten en tijdens de afwas loopt opeens je water niet meer weg. Uiterst irritant en het kan nog vervelende geurtjes veroorzaken ook. Je hebt een verstopte afvoer en daarom; Maak van uw probleem, ons probleem! Met professionele apparatuur zorgen wij ervoor dat de afvoer niet meer verstopt is. Doucheputjes en wasbak- afvoer raken vaak verstopt door haren die in het siffon blijven steken. Vaatwasmachines en wasmachines zijn de grote boosdoeners indien een afvoer is dichtgeslibd met vet- en zeepresten. Het maakt niet uit of u gebruikt maakt van vloeibaar wasmiddel, tabletten of zeeppoeder. Er zullen altijd vet- en zeepresten door de afvoer gespoeld worden. Het afvalwater bevat zeepschuim, water spoelt sneller weg dan de zeepresten met als gevolg dat de vet- en zeepresten gaan aankoeken aan de buiswand, na verloop van tijd zal de diameter dermate verminderd zijn dat er verstoppingen optreden.

Riool verstopt

Als uw riool verstopt is, dan is het advies om uw riool snel te laten reinigen. Een verstopte riool kan namelijk erg lastig zijn, en zelfs veel schade aanrichten. Uw afvalwater kan namelijk niet meer afvloeien naar het riool. Een gemiddeld huishouden krijgt gemiddeld zo één keer in de tien jaar met een verstopt riool te maken. Veel voorkomende oorzaken zijn slecht aangelegde en een verouderde riool, wortelingroei, aankoeken van vet in het riool en een teveel aan toiletpapier. Bij zware regenbuien komt u er vaak pas achter dat u een verstopt riool heeft, er moet ineens teveel water door een riool wat al half of helemaal verstopt zit, in het ergste geval komt het water binnen omhoog omdat het nergens anders naar toe kan.

Goten, kolken en gemaal probleem

Straatvuil, afgevallen bladeren en verder voorkomend vuil wat meegenomen kan worden door stromend water kunnen de afvoer van uw riool verstopt laten worden, vandaar dat straat- en trottoirkolken regelmatig gereinigd moeten worden. Alsar Cleaning beschikt over moderne riool- en kolkenzuigers om er voor te zorgen dat uw rioolstelsel goed functioneert. Onze werkzaamheden verrichten wij voornamelijk in Roosendaal en omstreken.Bij de meeste gemeenten gebeurt de reiniging van goten, kolken, gemalen en pompputten twee à drie keer per jaar. Wij raden bedrijven aan om goten, kolken en pompputten minimaal één maal per jaar te laten reinigen. Als u dit namelijk niet doet dan raken is de kans dat alles verstopt raakt groot. En dan krijgt u een riooprobleem. Alsar Cleaning reinigt voor u deze objecten. Wij voeren dan gelijk diverse controles uit tijdens het reinigen. Geef straatvuil, afval en bladeren geen kans om uw riool, goten, kolken, gemalen en pompputten te laten verstoppen.
Wij onderhouden uw rioolsysteem graag voor u zodat u geen last meer heeft van rioolproblemen.

Fijnaart

Fijnaart is een dorp in de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant. Het dorp was tot 1997 de hoofdplaats van de gemeente Fijnaart en Heijningen. De naam Fijnaart werd overgedragen van die van het gors De Finere. Het zou hierbij kunnen gaan om fijne aarde (fijnkorrelige klei) of het Latijnse fine (einde), maar zeker is dit alles niet.

Ten zuiden van Fijnaart

Anderhalve kilometer ten zuiden van Fijnaart stroomt de Dintel en in het oosten ligt de Keenehaven, een overblijfsel van de Mooie Keene.
Pas in 1548 ontstond het huidige dorp Fijnaart, midden in de polder op het Vrouwe Jacobsland, ook wel de Oude Fijnaartpolder genoemd. Vrouwe Jacobsland was genoemd naar Jacqueline de Croy, markiezin van Bergen op Zoom. In 1615 werd de Jufvrouwenpolder ten westen van de Polder Oude Appelaar ingedijkt. De Elisabethpolder, daar weer ten westen van, vernoemd naar Maria Elisabeth II van den Bergh, markiezin van Bergen op Zoom, kwam omstreeks 1651 gereed. Aldus ontstond de maatschap: Eigenaren der Aanwassen onder Fijnaart. De verder ten westen hiervan gelegen gorzen, ter hoogte van Heijningen, werden in de 18e eeuw ingedijkt.

Roosendaal

Roosendaal is een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, en hoofdstad van de gelijknamige gemeente Roosendaal.

Door zijn ligging aan de spoorlijn (Amsterdam-) Rotterdam-Antwerpen (-Brussel-Parijs) vervult Roosendaal een belangrijke internationale logistieke functie. Roosendaal is het laatste station op Nederlands grondgebied voor de grens met België. Als de HSL-Zuid eenmaal in bedrijf is genomen zal deze functie voor een groot deel worden overgenomen door Breda, dat ook voor het autoverkeer (A16/E19) al een belangrijke grensfunctie vervult.

Roosendaal kent een geschiedenis

Roosendaal kent een geschiedenis, die teruggaat tot de dertiende eeuw. Er was toen echter nog geen sprake van een nederzetting, slechts van een verzameling buurtschappen. In 1266 verzochten de bewoners van de buurtschappen Langdonk, Hulsdonk en Kalsdonk aan de abt van de Abdij van Tongerlo om een eigen kapel te mogen oprichten, aangezien de verbinding met de -toen reeds bestaande- kerk te Nispen moeizaam was. In 1268 was de kapel gereed en schonk Arnoud van Leuven, de toenmalige Heer van Breda, zijn goedkeuring aan een schenking van grond aan deze kapel in loco dicto Rosendale. Het betreffende document is het eerste waarin de naam Roosendaal te vinden is. Pas in 1510 werd Roosendaal verheven tot een zelfstandige parochie, gewijd aan Sint-Jan.

De Roosendaalse Vliet

In 1451 werd de Roosendaalse Vliet bevaarbaar gemaakt. Aldus kreeg Roosendaal een haven en konden schepen naar de Dintel of de Steenbergse Vliet, en via deze wateren verder naar de zeearmen varen. De turfwinning in de wijde omgeving van Roosendaal noodzaakte tot het graven van een netwerk van turfvaarten, waarvan de Roosendaalse Vaart naar Roosendaal liep. De turf werd via de Roosendaalse haven uitgevoerd naar Holland, Zeeland, Vlaanderen en Antwerpen. De Roosendaalse schippers ondernamen ook regelmatig tochten overzee naar Engeland en Frankrijk. Vaak brachten de schepen stadsmest als retourlading mee terug. Het hoogtepunt van de turfwinning lag in de 16e en 17e eeuw.

Ten westen van Roosendaal bevindt zich een betrekkelijk kleinschalig landbouwgebied op zandgrond. Van zuid naar noord komen de Watermolenbeek en de Natte- of Elderse Turfvaart uit in Roosendaal. De Molenbeek verlaat Roosendaal aan de noordzijde als Nieuwe Roosendaalse Vliet en Mark-Vlietkanaal. Vanuit het oosten komt de Rucphense Vaart uit in Roosendaal. Niet ver ten oosten en zuidoosten van Roosendaal liggen, buiten het eigen grondgebied, de Rucphense Bossen terwijl men in zuidelijke richting Landgoed Visdonk en het natuurgebied Dal van de Molenbeek vindt.

Nispen

Nispen is een dorp binnen de gemeente Roosendaal, in de provincie Noord-Brabant. Het dorp had in 2004 circa 1500 inwoners.

Nispen is de oudste plaats

Nispen is de oudste plaats in de wijde omgeving. Reeds vóór 1146 zou het een heerlijkheid zijn geweest en in 1157 werd het voor het eerst als kerkdorp vermeld onder de naam Nisipa. Het wordt genoemd in een oorkonde die een schenking van diverse goederen van Arnulfus de Brabander aan de Abdij van Tongerlo bevestigde.

De plaats was de zetel van de parochie Nispen, deze was onder meer uitgestrekt over de plaatsen Kalmthout, Essen, Nieuwmoer, Achterbroek en Wildert in het huidige België en Nispen, Roosendaal en Zegge in het huidige Nederland. Het patronaatsrecht was in handen van de Abdij van Tongerlo. Tot 1822 werden de pastoors van Nispen door de betreffende abdij geleverd, na dat jaar door het Bisdom Breda. Geleidelijk splitsten zich de parochies van de later gevormde kernen van Nispen af, en deze kernen, met name Roosendaal, overvleugelden Nispen tenslotte.

Kruisland

Kruisland is een dorp in de gemeente Steenbergen, Noord-Brabant, gelegen tussen Roosendaal en Steenbergen.

Geschiedenis Kruisland

De polder waarin Kruisland zich bevindt, de Kruislandse Polder, werd in 1487/1488 op bevel van Engelbrecht II van Nassau drooggelegd. Hoewel de nederzetting die in de polder ontstond eerst bekend stond als Engelsdorp of Engelsberg (naar de stichter, Engelbrecht) nam het vrij snel daarna de naam van de polder over, welke onder invloed van de destijds bijzonder sterke verering rond het Heilig Kruis in de regio de naam "(Heilig) Kruisland" droeg.

Oorspronkelijk was het dorp geprojecteerd nabij de huidige buurtschap Gastelsveer aan de toenmalige Roosendaalse Vliet, maar de stad Steenbergen wenste niet dat Kruisland een haven zou krijgen. Het dorp had in de eerste jaren van haar bestaan een eigen kerkgebouw en schepenbank, maar in 1583 werd deze laatste opgeheven, waarna Kruisland onder de schepenbank van Steenbergen, waarin het een tweetal afgevaardigden kreeg, zou vallen.

In 1795, na de Bataafse omwenteling, mochten de katholieken weer een eigen kerkgebouw bezitten. Dat werd in hetzelfde jaar gebouwd. Sindsdien bezat Kruisland twee kerken. De oorspronkelijke kerk werd, met uitzondering van de kerktoren, in 1830 gesloopt, waarna een kleinere Nederlands Hervormde kerk op dezelfde plek gebouwd werd. Na de oorlog verloor deze haar godsdienstige functie en vestigde er zich het Ambachtsmuseum. De katholieke kerk in Kruisland werd in 1887 vervangen door een neogotisch bouwwerk.

Oud Gastel

Oud Gastel is een dorp in de gemeente Halderberge in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Omliggende plaatsen zijn Stampersgat, Oudenbosch, Roosendaal en Kruisland.

De naam Gastel

De naam Gastel is waarschijnlijk afgeleid van -gestel: hoge grond tussen twee waterlopen. Dit is niet de situatie zoals die ter plaatse is aan te treffen. Mogelijk is de benaming met een groep immigranten meegekomen. Naast Oud Gastel bestond ook Nieuw Gastel. Dit lag ten noorden van Oud Gastel in het poldergebied. Het ging, reeds kort na de stichting ervan, in de 16e eeuw door overstromingen verloren.

Het dorp Oud Gastel is een lintdorp, de lengte (zuid-noord) is 4 km, de breedte is een stuk minder (oost-west 1 km). De bebouwing aan de westelijk kant van deze straat is tegen een dijk aangebouwd op de grens van zand en klei. Op sommige punten is het verschil in hoogte 1 meter. Hoe dichter bij de kerk, hoe groter het verschil wordt.

Dinteloord

Dinteloord is een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant gelegen in de gemeente Steenbergen.

Geschiedenis van Dinteloord

De geschiedenis van Dinteloord begint kort na de inpoldering van het Prinsenland (ruwweg het gebied tussen de rivieren Vliet en Dintel) in het jaar 1605 en aangenomen wordt dat de stichting van Dinteloord kort hierna heeft plaatsgevonden, waardoor in 2005 het 400-jarig jubileum werd gevierd.

Dinteloord is een gepland dorp, en is gebaseerd op een plattegrond die in de 16e eeuw na droogleggingen op Overflakkee werd ontwikkeld. Dinteloord is hierin niet uniek, ook Willemstad, Fijnaart, Klundert en Standdaarbuiten (allen plaatsen in de Westhoek) zijn gebaseerd op dit dorpstype. Dit type wordt, net als de wegen in de omringende polder, gekenmerkt door een schaakbordpatroon met daarin een lange voorstraat parallel lopend aan een kreek. In het geval van Dinteloord is een deel van deze kreek nu gedempt, hier bevindt zich nu het Raadhuisplein. De oorspronkelijke begrenzing van Dinteloord werd gevormd door de Stoofdijk, de Westerstraat, Oosterstraat en het Zuideinde.

De eerste bewoners van Dinteloord en de omliggende polder waren voornamelijk protestantse boeren afkomstig uit Zuid-Holland en de Zeeuwse eilanden, waardoor het plaatselijk dialect van Dinteloord en omstreken (het Westhoeks) niet Brabants maar Hollands is.

Rucphen

Rucphen is een plaats in de gelijknamige gemeente in Noord-Brabant. De plaats telt 4.709 inwoners (2008). Ze ligt tussen Sint Willebrord en Roosendaal. De naam Rucphen zou zijn samengesteld uit rug (lange hoogte) of ruig, en ven of veen. Vroeger werd de plaatsnaam ook wel als Rucven gespeld.

Omgeving van Rucphen

De omgeving van Rucphen omvat heide-ontginningen die voor een belangrijk deel voor de landbouw worden gebruikt. Het Zwarte Water en de Vlettevaart zijn restanten van turfvaarten binnen dit gebied. Ten zuidoosten van Rucphen liggen de uitgestrekte Rucphense Bossen en de Rucphense Heide.

Ten zuidoosten van het dorp ligt de Molenheide, waar in 1461 de Rucphense Molen werd gebouwd. Tegenwoordig is dit gebied bebost en vormt een militair terrein, het Kamp Rucphen, aangelegd in 1945 en later een MOB-complex. Dit complex bleef in functie, ook nadat de meeste van dergelijke complexen door Defensie werden afgestoten. Wèl wordt meer aandacht besteed aan de natuurwaarden van dit gebied, onder meer door de aanleg van bufferzones. De Schijfse Vaart, een oude turfvaart, loopt langs dit terrein.

. . . . . .

(Bron: Wikipedia)