Rioolbreuk

Regelmatig komt het voor dat wij tijdens inspectie een rioolbreuk ontdekken. Vaak is de oorzaak hiervan, een oude riolering . Tegenwoordig is de riolering van P.V.C., maar vroeger werden andere materialen gebruikt. Deze materialen zijn zeer breukgevoelig. Een rioolbreuk is het gevolg. Een rioolbreuk kan ontstaan door ouderdom, maar ook door een verzakking van de grond. Ook gebeurt het wel eens dat bouwwerkzaamheden een rioolbreuk veroorzaken. Onze reiningsdiensten kunnen erger voorkomen door het afvalwater bij een rioolbreuk af te voeren.

Heeft u een rioobreuk in de regio west-brabant? Zoek niet langer maar bel Alsar Cleaning. Wij zijn uw regionale rioolservice specialist wanneer het gaat om het ontstoppen en reinigen van alle riool en afvoer werkzaamheden. Wij bieden niet alleen een rioolbreuk service, maar we zijn ook gespecialiseerd in industrieel reinigen van grotere objecten, drainage reiniging en het schoonmaken van gemalen, goten en kolken.

WC / Afvoer of Riool verstopt

Is uw wc verstopt? Of is uw afvoer verstopt of uw riool verstopt?
Onze 24/7 calamiteiten rioolservice helpt u ook op onvoorziene tijdstippen. Wij verhelpen uw rioolbreuk razendsnel en vakkundig.


Bel naar: 06-38924531

alsar-verstopt-roosendaal

Sinds kort hebben wij een nieuwe website. Klik hier -> www.AlsarCleaning.nl

 

roosendaal,nispen,kruisland,oud gastel,dinteloord,rucphen,fijnaart

 


Hieronder volgen oude teksten; u kunt beter even op onze nieuwe website kijken.WC Verstopt

Een bubbelende pot, water tot aan de rand en toiletpapier dat zich maar niet laat doorspoelen: de tekenen van een verstopte wc zijn onmiskenbaar. Niets is zo vervelend als een wc/toilet die verstopt is. Gebruik uw toilet of wc niet als afvalbak, dat wil zeggen dat er geen vetresten, etensresten, verfresten of andere soorten van afval in geloosd mogen worden. Alsar Cleaning rioolbreuk service verhelpt u snel van uw wc-verstopping. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar om uw verstopte toilet weer te herstellen.

Hoe ontstaat een verstopt toilet?
Velen herkennen het wel: een verstopt toilet. Vooral oudere rioolsystemen zorgen voor problemen. Daarnaast kan het riool ook verstopt raken als men teveel toiletpapier door het toilet spoelt.

Afvoer verstopt

Indien u last heeft van een rioolbreuk of afvoer verstopping, dan komen wij snel naar u toe om het op te lossen. Je hebt net lekker gegeten en tijdens de afwas loopt opeens je water niet meer weg. Uiterst irritant en het kan nog vervelende geurtjes veroorzaken ook. Je hebt een verstopte afvoer en daarom; Maak van uw probleem, ons probleem! Met professionele apparatuur zorgen wij ervoor dat de afvoer niet meer verstopt is. Doucheputjes en wasbak- afvoer raken vaak verstopt door haren die in het siffon blijven steken. Vaatwasmachines en wasmachines zijn de grote boosdoeners indien een afvoer is dichtgeslibd met vet- en zeepresten. Het maakt niet uit of u gebruikt maakt van vloeibaar wasmiddel, tabletten of zeeppoeder. Er zullen altijd vet- en zeepresten door de afvoer gespoeld worden. Het afvalwater bevat zeepschuim, water spoelt sneller weg dan de zeepresten met als gevolg dat de vet- en zeepresten gaan aankoeken aan de buiswand, na verloop van tijd zal de diameter dermate verminderd zijn dat er verstoppingen optreden.

Riool verstopt

Als uw riool verstopt is, dan is het advies om uw riool snel te laten reinigen. Een verstopte riool kan namelijk erg lastig zijn, en zelfs veel schade aanrichten. Uw afvalwater kan namelijk niet meer afvloeien naar het riool. Een gemiddeld huishouden krijgt gemiddeld zo één keer in de tien jaar met een verstopt riool te maken. Veel voorkomende oorzaken zijn slecht aangelegde en een verouderde riool, wortelingroei, aankoeken van vet in het riool en een teveel aan toiletpapier. Bij zware regenbuien komt u er vaak pas achter dat u een verstopt riool heeft, er moet ineens teveel water door een riool wat al half of helemaal verstopt zit, in het ergste geval komt het water binnen omhoog omdat het nergens anders naar toe kan.

Industriële reiniging

In Roosendaal en omstreken bent U een actieve deelnemer in de industrie. Uw installaties zijn de drijfkracht van de productie van uw bedrijf. Het is natuurlijk niet meer dan normaal, dat u er alles aan doet om ze optimaal te laten produceren. Daarom is het goed onderhouden en het regelmatig reinigen van uw installaties noodzakelijk.
Alsar Cleaning is uw regionale partner als het gaat om industriële reiniging van uw (fabrieks-) installaties. Wij beschikken over een professioneel wagenpark en apparatuur om uw industriële installaties met de grootste voorzichtigheid te kunnen reinigen. Zo blijft uw productieproces in Roosendaal altijd gewaarborgd. Industriële reiniging is onder andere het reinigen van: Installaties, systemen, verstopte leidingen, tanks en opslagcilo's, rioolbreuken en fabrieksruimtes.

Dinteloord

Dinteloord is een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant gelegen in de gemeente Steenbergen.

Geschiedenis van Dinteloord

De geschiedenis van Dinteloord begint kort na de inpoldering van het Prinsenland (ruwweg het gebied tussen de rivieren Vliet en Dintel) in het jaar 1605 en aangenomen wordt dat de stichting van Dinteloord kort hierna heeft plaatsgevonden, waardoor in 2005 het 400-jarig jubileum werd gevierd.

Voor de inpoldering behoorde het gebied waar Dinteloord op werd gesticht toe aan de Heerlijkheid Steenbergen, maar nadat de Heer van Steenbergen, Filips Willem van Oranje, het oostelijk veengebied liet inpolderen werd dit in 1606 verheven tot een zelfstandige heerlijkheid genaamd 'Prinsenland'. Waardoor het van 1606 tot 1997 (het jaar waarin de gemeentelijke herindeling plaatsvond en het dorp werd opgenomen binnen de gemeente Steenbergen) een zelfstandige bestuurlijke eenheid vormde.

Dinteloord is een gepland dorp, en is gebaseerd op een plattegrond die in de 16e eeuw na droogleggingen op Overflakkee werd ontwikkeld. Dinteloord is hierin niet uniek, ook Willemstad, Fijnaart, Klundert en Standdaarbuiten (allen plaatsen in de Westhoek) zijn gebaseerd op dit dorpstype. Dit type wordt, net als de wegen in de omringende polder, gekenmerkt door een schaakbordpatroon met daarin een lange voorstraat parallel lopend aan een kreek. In het geval van Dinteloord is een deel van deze kreek nu gedempt, hier bevindt zich nu het Raadhuisplein. De oorspronkelijke begrenzing van Dinteloord werd gevormd door de Stoofdijk, de Westerstraat, Oosterstraat en het Zuideinde.

De eerste bewoners van Dinteloord en de omliggende polder waren voornamelijk protestantse boeren afkomstig uit Zuid-Holland en de Zeeuwse eilanden, waardoor het plaatselijk dialect van Dinteloord en omstreken (het Westhoeks) niet Brabants maar Hollands is.

Rucphen

Rucphen is een plaats in de gelijknamige gemeente in Noord-Brabant. De plaats telt 4.709 inwoners (2008). Ze ligt tussen Sint Willebrord en Roosendaal. De naam Rucphen zou zijn samengesteld uit rug (lange hoogte) of ruig, en ven of veen. Vroeger werd de plaatsnaam ook wel als Rucven gespeld.

Omgeving van Rucphen

De omgeving van Rucphen omvat heide-ontginningen die voor een belangrijk deel voor de landbouw worden gebruikt. Het Zwarte Water en de Vlettevaart zijn restanten van turfvaarten binnen dit gebied. Ten zuidoosten van Rucphen liggen de uitgestrekte Rucphense Bossen en de Rucphense Heide.

Ten zuidoosten van het dorp ligt de Molenheide, waar in 1461 de Rucphense Molen werd gebouwd. Tegenwoordig is dit gebied bebost en vormt een militair terrein, het Kamp Rucphen, aangelegd in 1945 en later een MOB-complex. Dit complex bleef in functie, ook nadat de meeste van dergelijke complexen door Defensie werden afgestoten. Wèl wordt meer aandacht besteed aan de natuurwaarden van dit gebied, onder meer door de aanleg van bufferzones. De Schijfse Vaart, een oude turfvaart, loopt langs dit terrein.

Roosendaal

Roosendaal is een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, en hoofdstad van de gelijknamige gemeente Roosendaal.

Door zijn ligging aan de spoorlijn (Amsterdam-) Rotterdam-Antwerpen (-Brussel-Parijs) vervult Roosendaal een belangrijke internationale logistieke functie. Roosendaal is het laatste station op Nederlands grondgebied voor de grens met België.

De Roosendaalse Vliet

In 1451 werd de Roosendaalse Vliet bevaarbaar gemaakt. Aldus kreeg Roosendaal een haven en konden schepen naar de Dintel of de Steenbergse Vliet, en via deze wateren verder naar de zeearmen varen. De turfwinning in de wijde omgeving van Roosendaal noodzaakte tot het graven van een netwerk van turfvaarten, waarvan de Roosendaalse Vaart naar Roosendaal liep. De turf werd via de Roosendaalse haven uitgevoerd naar Holland, Zeeland, Vlaanderen en Antwerpen. De Roosendaalse schippers ondernamen ook regelmatig tochten overzee naar Engeland en Frankrijk. Vaak brachten de schepen stadsmest als retourlading mee terug. Het hoogtepunt van de turfwinning lag in de 16e en 17e eeuw.

Ten westen van Roosendaal bevindt zich een betrekkelijk kleinschalig landbouwgebied op zandgrond. Van zuid naar noord komen de Watermolenbeek en de Natte- of Elderse Turfvaart uit in Roosendaal. De Molenbeek verlaat Roosendaal aan de noordzijde als Nieuwe Roosendaalse Vliet en Mark-Vlietkanaal. Vanuit het oosten komt de Rucphense Vaart uit in Roosendaal. Niet ver ten oosten en zuidoosten van Roosendaal liggen, buiten het eigen grondgebied, de Rucphense Bossen terwijl men in zuidelijke richting Landgoed Visdonk en het natuurgebied Dal van de Molenbeek vindt. Enkele kilometer ten zuidwesten van Roosendaal, iets ten noorden van de de A 58 ligt, niet ver van Wouw maar op Roosendaals gebied, het Spuitendonkse Bos.

Nispen

Nispen is een dorp binnen de gemeente Roosendaal, in de provincie Noord-Brabant. Het dorp had in 2004 circa 1500 inwoners.

Nispen is de oudste plaats

Nispen is de oudste plaats in de wijde omgeving. Reeds vóór 1146 zou het een heerlijkheid zijn geweest en in 1157 werd het voor het eerst als kerkdorp vermeld onder de naam Nisipa. Het wordt genoemd in een oorkonde die een schenking van diverse goederen van Arnulfus de Brabander aan de Abdij van Tongerlo bevestigde.

De plaats was de zetel van de parochie Nispen, deze was onder meer uitgestrekt over de plaatsen Kalmthout, Essen, Nieuwmoer, Achterbroek en Wildert in het huidige België en Nispen, Roosendaal en Zegge in het huidige Nederland. Het patronaatsrecht was in handen van de Abdij van Tongerlo. Tot 1822 werden de pastoors van Nispen door de betreffende abdij geleverd, na dat jaar door het Bisdom Breda. Geleidelijk splitsten zich de parochies van de later gevormde kernen van Nispen af, en deze kernen, met name Roosendaal, overvleugelden Nispen tenslotte.

Een ruilverkaveling in de jaren '70 van de 20e eeuw heeft het landschap grootschaliger gemaakt, wat met name ten westen van het dorp te zien is. De Watermolenbeek, die vanuit België meanderend naar het noorden stroomt, is verderop gekanaliseerd, maar omzoomd door het natuurgebied Dal van de Molenbeek. Naar het oosten toe ligt natuurgebied Vosdonk. Hier vindt men ook resten van oude turfvaarten.

Kruisland

Kruisland is een dorp in de gemeente Steenbergen, Noord-Brabant, gelegen tussen Roosendaal en Steenbergen.

Geschiedenis Kruisland

De polder waarin Kruisland zich bevindt, de Kruislandse Polder, werd in 1487/1488 op bevel van Engelbrecht II van Nassau drooggelegd. Hoewel de nederzetting die in de polder ontstond eerst bekend stond als Engelsdorp of Engelsberg (naar de stichter, Engelbrecht) nam het vrij snel daarna de naam van de polder over, welke onder invloed van de destijds bijzonder sterke verering rond het Heilig Kruis in de regio de naam "(Heilig) Kruisland" droeg.

Oorspronkelijk was het dorp geprojecteerd nabij de huidige buurtschap Gastelsveer aan de toenmalige Roosendaalse Vliet, maar de stad Steenbergen wenste niet dat Kruisland een haven zou krijgen. Het dorp had in de eerste jaren van haar bestaan een eigen kerkgebouw en schepenbank, maar in 1583 werd deze laatste opgeheven, waarna Kruisland onder de schepenbank van Steenbergen, waarin het een tweetal afgevaardigden kreeg, zou vallen.

In 1580 werd ten tijde van de Nederlandse Opstand de plaatselijke pastoor verjaagd. Hierna werd de kerk noch door katholieken of protestanten gebruikt omdat men het niet eens kon worden aan wie de kerk toebehoort. Pas na de Vrede van Münster, in 1651, werd de kerk officieel protestants.

Bij grote overstromingen in 1682 werd Kruisland grotendeels verwoest. De vernielingen waren dermate groot, dat enkel de kerktoren werd gespaard.

In 1795, na de Bataafse omwenteling, mochten de katholieken weer een eigen kerkgebouw bezitten. Dat werd in hetzelfde jaar gebouwd. Sindsdien bezat Kruisland twee kerken. De oorspronkelijke kerk werd, met uitzondering van de kerktoren, in 1830 gesloopt, waarna een kleinere Nederlands Hervormde kerk op dezelfde plek gebouwd werd. Na de oorlog verloor deze haar godsdienstige functie en vestigde er zich het Ambachtsmuseum. De katholieke kerk in Kruisland werd in 1887 vervangen door een neogotisch bouwwerk.

Oud Gastel

Oud Gastel is een dorp in de gemeente Halderberge in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Omliggende plaatsen zijn Stampersgat, Oudenbosch, Roosendaal en Kruisland.

De naam Gastel

De naam Gastel is waarschijnlijk afgeleid van -gestel: hoge grond tussen twee waterlopen. Dit is niet de situatie zoals die ter plaatse is aan te treffen. Mogelijk is de benaming met een groep immigranten meegekomen. Naast Oud Gastel bestond ook Nieuw Gastel. Dit lag ten noorden van Oud Gastel in het poldergebied. Het ging, reeds kort na de stichting ervan, in de 16e eeuw door overstromingen verloren.

Het dorp Oud Gastel is een lintdorp, de lengte (zuid-noord) is 4 km, de breedte is een stuk minder (oost-west 1 km).

Fijnaart

Fijnaart is een dorp in de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant. Het dorp was tot 1997 de hoofdplaats van de gemeente Fijnaart en Heijningen. De naam Fijnaart werd overgedragen van die van het gors De Finere. Het zou hierbij kunnen gaan om fijne aarde (fijnkorrelige klei) of het Latijnse fine (einde), maar zeker is dit alles niet.

Fijnaart ligt in een grootschalig zeekleipolderlandschap. Van vroegere overstromingen resten nog enkele kreken, met name die in het noorden, welke het natuurgebied Ruigenhil vormen. Ten noorden daar weer van liggen de Buitengorzen en het Hollandsch Diep.

Ten zuiden van Fijnaart

Anderhalve kilometer ten zuiden van Fijnaart stroomt de Dintel en in het oosten ligt de Keenehaven, een overblijfsel van de Mooie Keene.
Pas in 1548 ontstond het huidige dorp Fijnaart, midden in de polder op het Vrouwe Jacobsland, ook wel de Oude Fijnaartpolder genoemd. Vrouwe Jacobsland was genoemd naar Jacqueline de Croy, markiezin van Bergen op Zoom. In 1615 werd de Jufvrouwenpolder ten westen van de Polder Oude Appelaar ingedijkt. De Elisabethpolder, daar weer ten westen van, vernoemd naar Maria Elisabeth II van den Bergh, markiezin van Bergen op Zoom, kwam omstreeks 1651 gereed. Aldus ontstond de maatschap: Eigenaren der Aanwassen onder Fijnaart. De verder ten westen hiervan gelegen gorzen, ter hoogte van Heijningen, werden in de 18e eeuw ingedijkt.

. . . . . .

(Bron: Wikipedia)